Grap wordt door de politie au sérieux genomen

politieGroot alarm in Lanklaar zaterdag: een automobilist zag daar hoe een man in een bestelwagen werd gegooid en kennelijk werd ontvoerd. Meteen werden vier politiezones ingeschakeld om achter de ontvoerders aan te gaan. Het onfortuinlijk slachtoffer bleek uiteindelijk Thomas De Borger (32) uit Dilsen-Stokkem, zijn zeven ontvoerders zijn beste vrienden. De ‘ontvoering’ maakte deel uit van Thomas’ vrijgezellenfeest.

Lees verder in Het Belang van Limburg

Onderhandelingen pensioenproblematiek

Stand  van  zaken  na het onderhandelingscomité “pensioenproblematiek” op 13/05/2015

ACV Politie heeft voorafgaand aan de onderhandelingen bij de Minister van Binnenlandse Zaken een rollatornieuw voorstel ingediend m.b.t. de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, naar analogie van bestaande vervroegde uitstapregelingen. Dit voorstel maakt geen onderscheid tussen afkomst uit vroegere korpsen (ex-Rijkswacht, ex-Gerechtelijke Politie, ex-Gemeentepolitie). En ook alle graden worden gelijk behandeld.

Het voorstel werd eveneens verspreid naar alle representatieve vakbonden met de vraag dit te ondersteunen.

Lees verder

Presentatie over stand van zaken pensioenhervorming staat online

afgrondBeste militant

Op 1 april 2015 gaf Jan Adam, secretaris van ACV Politie tijdens een bijzondere vergadering van ons provinciaal technisch comité (PTC Limburg) een uiteenzetting over de stand van zaken van de pensioenhervorming.

Was je er niet bij of wens je de presentatie nog eens door te nemen, klik dan hier om naar onze afgeschermde pagina te surfen en download de presentatie in pdf-formaat.

Met vriendelijke groeten

Manu Gilmont
Provinciaal voorzitter ACV Politie

Stakingsaanzegging PZ HAZODI / Kanton Borgloon / West-Limburg wordt ingetrokken

Op 30 maart 2015 ging er een gemeenschappelijk basisoverlegcomité (BOC) van de politiezones HAZODI, Kanton Borgloon en West-Limburg door in Hasselt. Dit gebeurde naar aanleiding van een stakingsaanzegging (onder meer) ingevolge een nieuw samenwerkingsprotocol tussen de betrokken zones.

Tijdens het BOC is volgende bekomen:

  • De ingangsdatum van het samenwerkingsprotocol werd aangepast van 1 april 2015 naar begin juli 2015, waardoor het mogelijk wordt om de “uitvoeringsbesluiten” met de vakorganisaties te bespreken, alvorens de meer uitgebreide samenwerking van start kan gaan.
  • De teksten werden licht aangepast, o.m. de notie “zullen samenwerken” werd vervangen door “kunnen samenwerken”.
  • Er verandert niets aan het reeds in voege zijnde protocol met betrekking tot de noodhulp.
  • De korpschef van de PZ HAZODI zal een aangepaste versie van het samenwerkingsprotocol voor laten leggen aan de politieraden, met daarin de vermelding dat de verschillende “uitvoeringsbesluiten” enkel ingang kunnen vinden na het voorafgaand advies van de betrokken BOC’s.
  • Er worden een aantal bijkomende BOC’s gepland teneinde de “uitvoeringsbesluiten” te bespreken, alsook de fusie verder in goede banen te leiden.
  • Er zal een MTO plaats vinden.
  • Er zal een risicoanalyse psychosociale belasting plaats vinden.

Gezien het feit dat de overheid een positief gevolg heeft gegeven aan onze verzuchtingen en gezien het feit dat de overheid heeft gesteld een duidelijk verschil te maken tussen het dossier “fusie” en het dossier “samenwerking”, lijkt ons in dit stadium het verder aanhouden van de stakingsaanzegging niet aan de orde. We zijn dan ook van mening dat we de betrokken zones nu de gelegenheid moeten geven om het één en ander op te starten en de verschillende dossiers voor te leggen op het BOC.

Een staartje aan de HAZODI-affaire

De Raadkamer in Hasselt heeft op 27/03/2015 de beschikking uitgesproken in de zaak die de klokkenluider Vera Vrancken had aangespannen wegens schriftvervalsing tegen de Hasseltse burgemeester Hilde Claes, de voormalige korpschef van de politiezone HAZODI Michel Beckers en secretaris Liesbeth Klaykens.

De drie zijn buiten vervolging gesteld voor de feiten van valsheid in geschrifte, en dit bij gebrek aan bedrieglijk opzet.

Lees verder in Het Belang Van Limburg