Stakingsaanzegging PZ HAZODI / Kanton Borgloon / West-Limburg wordt ingetrokken

Op 30 maart 2015 ging er een gemeenschappelijk basisoverlegcomité (BOC) van de politiezones HAZODI, Kanton Borgloon en West-Limburg door in Hasselt. Dit gebeurde naar aanleiding van een stakingsaanzegging (onder meer) ingevolge een nieuw samenwerkingsprotocol tussen de betrokken zones.

Tijdens het BOC is volgende bekomen:

  • De ingangsdatum van het samenwerkingsprotocol werd aangepast van 1 april 2015 naar begin juli 2015, waardoor het mogelijk wordt om de “uitvoeringsbesluiten” met de vakorganisaties te bespreken, alvorens de meer uitgebreide samenwerking van start kan gaan.
  • De teksten werden licht aangepast, o.m. de notie “zullen samenwerken” werd vervangen door “kunnen samenwerken”.
  • Er verandert niets aan het reeds in voege zijnde protocol met betrekking tot de noodhulp.
  • De korpschef van de PZ HAZODI zal een aangepaste versie van het samenwerkingsprotocol voor laten leggen aan de politieraden, met daarin de vermelding dat de verschillende “uitvoeringsbesluiten” enkel ingang kunnen vinden na het voorafgaand advies van de betrokken BOC’s.
  • Er worden een aantal bijkomende BOC’s gepland teneinde de “uitvoeringsbesluiten” te bespreken, alsook de fusie verder in goede banen te leiden.
  • Er zal een MTO plaats vinden.
  • Er zal een risicoanalyse psychosociale belasting plaats vinden.

Gezien het feit dat de overheid een positief gevolg heeft gegeven aan onze verzuchtingen en gezien het feit dat de overheid heeft gesteld een duidelijk verschil te maken tussen het dossier “fusie” en het dossier “samenwerking”, lijkt ons in dit stadium het verder aanhouden van de stakingsaanzegging niet aan de orde. We zijn dan ook van mening dat we de betrokken zones nu de gelegenheid moeten geven om het één en ander op te starten en de verschillende dossiers voor te leggen op het BOC.

Een staartje aan de HAZODI-affaire

De Raadkamer in Hasselt heeft op 27/03/2015 de beschikking uitgesproken in de zaak die de klokkenluider Vera Vrancken had aangespannen wegens schriftvervalsing tegen de Hasseltse burgemeester Hilde Claes, de voormalige korpschef van de politiezone HAZODI Michel Beckers en secretaris Liesbeth Klaykens.

De drie zijn buiten vervolging gesteld voor de feiten van valsheid in geschrifte, en dit bij gebrek aan bedrieglijk opzet.

Lees verder in Het Belang Van Limburg

Verzwaring van straf voor korpschef PZ Kanton Borgloon

loon-hek

Na zijn veroordeling tot twee jaar celstraf waarvan één jaar met uitstel, moet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een beslissing nemen over de toekomst van de geschorste zonechef Benny Reenaers.

De straffen die hij in Tongeren kreeg opgelegd, werden in beroep niet alleen verzwaard. Ook de eerder voorwaardelijk opgelegde ontzetting uit zijn rechten werd omgezet in een effectieve ontzetting uit zijn rechten. Dat voor een periode van tien jaar, waardoor hij niet langer de functie van politieman kan waarnemen. Reenaers wacht een afzetting of een ontslag.

Lees verder in Het Belang Van Limburg

ACV Politie blogt

blogMisschien vraag je je af waarom er op deze blog niet meer zoveel artikels geplaatst worden. Dat komt omdat de redactie van ACV Politie beslist heeft om de provinciegrens overschrijdende info op één blog te centraliseren. Je vindt die blog op acvpolitie.wordpress.com

Uiteraard blijf je ook welkom op deze blog, want info die enkel onze provincie aanbelangt, blijven we hier posten.

De nieuwbouw voor de PZ Kanton Borgloon zit in de pijplijn

lokalepolitieOver twee jaar zit de politie van Kanton Borgloon in een moderne nieuwbouw in de Ervaertstraat in Borgloon. Dat goede nieuws kondigde burgemeester Els Robeyns, voorzitter van het politiecollege, vrijdagavond aan op de nieuwjaarsreceptie. De oude rijkswachtkazerne wordt gesloopt en er komt een ruimer complex. Er is ook plaats voor een nieuwe brandweerpost.

Lees verder in Het Belang Van Limburg

Elke Limburgse agent krijgt een eigen kogelvrij vest

kogelwerende vest“Elke Limburgse politieman of -vrouw heeft binnenkort zijn eigen gepersonaliseerd kogelwerend vest om op straat te komen. Door de verhoogde terreurdreiging wordt spoed gezet achter de bestellingen.”, zo lezen we in Het Belang Van Limburg.

Dat we eerst tot een verhoogd dreigingsniveau moeten komen, vooraleer we al de korpschefs zover krijgen dat de persoonlijke kogelwerende vesten aangekocht worden, is op zich al betreurenswaardig. ACV Politie is al jaren vragende partij voor meer en betere beschermingsmiddelen voor het politiepersoneel.

Op ieder politiekorps van Limburg vraagt ACV Politie via het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) aan de overheid om de risicoanalyses met betrekking tot de verschillende dreigingsniveaus te actualiseren en bij te sturen daar waar nodig.