Vernieuwing van het engagement als militant

Beste militanten

Via deze weg willen we jullie aanmoedigen om niet alleen een kijkje te gaan nemen op de vernieuwde website van ACV Openbare Diensten, maar vooral om:

  • jullie opnieuw voor de komende congresperiode te engageren als militant, in deze periode meer dan nodig;
  • op zoek te gaan naar collega’s die ook dergelijk engagement wensen te nemen.

Naar aanleiding van het komende congres in 2015 zullen we opnieuw onze instanties vernieuwen. Dit betekent dat we opnieuw mandaten zullen moeten invullen. Daarom is het belangrijk dat jullie als militant jullie engagement in het militantschap herbevestigen via het voorziene formulier dat online op de nieuwe website staat. Het is van belang dat jullie zelf dit formulier invullen. Deze elektronische weg geeft jullie tevens de gelegenheid een foto mee te sturen.

Doen, want onze leden hebben jullie nodig!

Hieronder vind je stap voor stap de werkwijze om je opnieuw in te schrijven, of om je collega’s wegwijs te maken om zich in te schrijven.

  • Surf naar ACV Openbare Diensten: http://openbarediensten.acv-online.be/
  • Klik in de banner op  “Wordt afgevaardigde”
  • Klik in het volgende venster op “Vul dit formulier in met je gegevens en bezorg ons …”
  • In het invulformulier vind je de link naar het e-mailadres, waar je je pasfoto naartoe moet zenden.
  • Nadat je het formulier hebt ingevuld en bevestigd, krijg je nog een overzicht te zien van hetgeen je invulde. Dar moet je dan nog even opnieuw bevestigen.
  • Vergeet niet om je pasfoto nog even door te mailen!

Alvast bedankt voor jullie engagement! En uiteraard, als jullie nog geïnteresseerde leden kennen, spoor ze gerust aan om zich eveneens kandidaat te stellen. Er zijn vast nog militanten die binnen hun zone steun van anderen kunnen gebruiken!!

Ilse Heylen
Nationaal secretaris Bijzondere Korpsen
Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel

Geplaatst in Allerlei | 2 reacties

Op 6 november 2014 houden we een nationale manifestatie, daarna volgen er “maandagstakingen”

De Algemene Raad van het ACV sprak zich op 14 oktober 2014 uit over het regeerakkoord. Er werd een actieplan uitgewerkt. Als laatste oproep tot verandering komt er op donderdag, 6 november 2014 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie. Als het sociaal overleg niet voor verandering zorgt, volgen er provinciale “maandagstakingen”, gevolgd door een nationale staking op maandag 15 december 2014.

Wij roepen onze leden politie op massaal deel te nemen aan deze stakingen!

We hebben ook onze campagnewebsite www.watkrijgjijopjebord.be om iedereen te informeren over de gevolgen van het regeerakkoord. Klik en lees wat er op je bord ligt.

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

Commissaris-generaal De Bolle op bezoek in Hasselt

cgDe “CG” op bezoek in Hasselt

Op 14 oktober 2014 was hoofdcommissaris Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, te gast in Hasselt. Voor de gelegenheid werd de aula van de Hogeschool PXL ter beschikking gesteld. Mevrouw De Bolle lichtte de structuur en de werking van de federale politie toe.

De meer dan 400 aanwezigen luisterden aandachtig naar haar uiteenzetting.

Tijdens haar betoog toonde ze wat video’s met betrekking tot de werking van de federale politiediensten. Hieronder vind je de linken naar een aantal van de filmpjes die werden vertoond.

http://nieuws.vtm.be/binnenland/90849-vorig-jaar-raakten-1476-mensen-vermist
https://www.youtube.com/watch?v=axoc2j2S0eg
http://nieuws.vtm.be/entertainment/106744-luk-alloo-op-stap-met-de-wegpolitie

Uiteraard was er ook een delegatie van ACV Politie aanwezig. Onze provinciaal voorzitter overhandigde de commissaris-generaal na afloop een brief waarin we onze bekommernissen met betrekking tot het pensioendossier en het federaal regeerakkoord uitten, alsook de nog steeds aanwezige actiebereidheid van onze leden en militanten in de verf zetten.

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

Reactie van ACV Politie op het federaal regeerakkoord

Reactie van ACV Politie op het federaal regeerakkoord

ACV Politie verspreidde op 10/10/2014 volgende reactie in een pamflet

Het is al lang geen verrassing meer en het federaal regeerakkoord van 09/10 bevestigt onze vrees des te meer: “Wij als ambtenaren gaan vijf harde jaren tegemoet, tenminste als het van de coalitiepartijen afhangt.”
De torenhoge ambitie en verwachtingen van de Zweedse coalitie, verdedigd onder het mom van economische en sociale vooruitgang, vertalen zich evenwel letterlijk in loeiharde besparingen in de dienstverlening naar de burger en in verdere afbouw en beknotting van onze verworven statutaire rechten.
Het blindweg snoeien in de personeelskosten, werkingsmiddelen en investeringen van de openbare sector zal zeker zijn weerslag hebben op de dienstverlening naar de burger. Waar is de realiteitszin gebleven?
De maatregelen die de regering voorstelt, zullen ons allen rechtstreeks raken en pijn doen en niet in het minst bij onze jongeren van het administratief en operationeel kader.
Geplaatst in Allerlei | 1 reactie

Wat staat er in het federaal regeerakkoord over de politie?

belgieOp pagina 93 van het federaal regeerakkoord vind je hoofdstuk 6.4.3. dat integraal gewijd wordt aan de politie.

De rubriek over de pensioenproblematiek voor het operationele politiepersoneel, waar het laatste woord zeker nog niet over gezegd is, vind je dan weer op pagina 24, in het hoofdstuk 2.3.

Klik hier om het federaal regeerakkoord in te kijken.

Geplaatst in Allerlei | 1 reactie

Naam voor de nieuwe politiezone gevormd uit PZ HAZODI en PZ West-Limburg

politie

Tijdens de politieraad van de politiezone HAZODI die doorging in Hasselt op 25 september 2014 werden de fusieplannen met de politiezone West-Limburg toegelicht.

De oppositie liet weten dat ze niets heeft tegen de schaalvergroting op zich, maar wel met de snelheid waarmee dit allemaal moet gebeuren. Ook heeft ze haar twijfels bij enkele financiële aspecten, onder meer over de 40.000 euro voor een communicatiebureau dat een nieuwe naam moet zoeken.

De korpsleiding van PZ HAZODI reageerde dat het bedrag dat voorzien is in de begroting niet enkel zal dienen voor de naamswijziging op zich. Een deel van het bedrag zal men ook besteden voor de aanpassing van de benaming op alle voorwerpen die nodig zijn voor de werking, zoals de belettering op de dienstvoertuigen, drukwerken en dergelijke meer. Bovendien gaat het slechts om een raming om de opdrachten te kunnen uitvoeren.

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

Politiezones Hazodi en West-Limburg gaan fuseren

De politiezones Hazodi en West-Limburg hebben verregaande plannen voor een fusie. Op 25 september kwamen de twee politieraden gelijktijdig samen om de eerste stap te zetten.

Vanaf 1 oktober wordt er al samengewerkt op het terrein, maar het eigenlijke samengaan is wellicht pas voor 1 januari 2016. De nieuwe zone wordt alleszins de grootste van Limburg.

Bron: http://www.hbvl.be

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.