Limburgse politiekorpsen beslissen tot samenwerken of fusioneren (update)

Samenwerken of fusioneren? That’s the question

De politiezone Heusden-Zolder gaat samenwerken met Beringen-Ham-Tessenderlo. Het gaat niet om een fusie, maar op een aantal domeinen slaan beide zones de handen in elkaar of ondersteunen ze elkaar. Dat moet de efficiëntie verhogen en de kosten in de hand houden. Lees via deze link de perstekst over de samenwerking tussen beide zones.

Op 25 september 2014 buigen de politieraden van de zones HAZODI en West-Limburg zich over de samenwerking tussen beide zones. Ook een mogelijke fusie wordt er besproken. De politiezone HAZODI heeft al enkele maanden een samenwerkingsakkoord lopen met de zone Kanton Borgloon.

De zones Kempenland, Lommel en HANO hebben ook de handen in elkaar geslagen om hun permanentiediensten (OBP, OGP, slachtofferbejegening, …) voor de drie zones gezamenlijk te laten gebeuren.

Wie weet komt het in hoger genoemde politiezones ook tot een fusie, zoals de zones Lanaken en Maasmechelen (nu één zone) enerzijds en GAOZ en Houthalen-Helchteren (nu MidLim) anderzijds recent ondergingen.

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

14.000 politiemensen manifestatie voor behoud van het statuut

002Met zo’n 14.000 politiemensen waren we afgezakt naar Brussel om ons ongenoegen te uiten over de stijgende pensioenleeftijd, de herziening van ons statuut en alle andere maatregelen die de politici nog achter de hand houden om onze job nog minder aantrekkelijk te maken.

Voor wat de pensioenregeling betreft, willen alle bonden dat de pensioenafspraken, die bij de politiehervorming in 2001 werden gemaakt, overeind blijven.

Op 23 september 2014 zal er een nationale stakingsdag georganiseerd worden, indien de politieke overheid geen duidelijk en krachtig positief signaal geeft op de eisen die onze woordvoerders voorlegden aan de minister van pensioenen.
Lees verder in De Standaard

Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

Het budget van de federale politie is op (3/9/2014)

lokalepolitie
Volgens de politiebaas van de federale politie, commissaris-generaal Catherine De Bolle, heeft de federale politie minstens tweeëntwintig miljoen euro te weinig om haar politiepersoneel te betalen. Ook voor het onderhoud en de aankoop van materiaal is er zo’n tien miljoen te weinig.
 
De federale politie zal 2014 afsluiten met een tekort in het personeelsbudget van ruim achttien miljoen euro. Daar komt waarschijnlijk nog drie tot vier miljoen euro bij door geldgebrek om de federale politiemensen te betalen die bij de lokale politiezones zijn afgedeeld. Lees verder ...
 
Politiescholen zijn mogelijk de eerste dupe van de budgettaire problemen bij de federale politie (3/9/2014)
Het tekort in het personeelsbudget kan wel eens slecht nieuws zijn voor de politiescholen, zoals het PLOT in Genk. Er moet bespaard worden en dat kan volgens de commissaris-generaal onder meer gebeuren door het terugschroeven van de rekruteringen. En dat zal nefast zijn voor de politiescholen. Lees verder …
Geplaatst in Allerlei | Een reactie plaatsen

Bijzondere vergadering Provinciaal Technisch Comité (PTC) Limburg

Aan de militanten van ACV Politie Provincie Limburg

Tijdens het Gemeenschappelijk Groepscomité (GGC) van ACV Politie, dat doorging op 28 juli 2014, werd aan de voorzitters van de PTC’s en aan de vast afgevaardigden een stand van zaken meegedeeld over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof met nummer 103/2014 van 10 juli 2014.

Aan de voorzitters van de PTC’s werd gevraagd om een bijzondere vergadering op provinciaal niveau bijeen te roepen om deze materie toe te lichten en te bespreken.

Op vrijdag, 5 september 2014 gaat het PTC Limburg door te Hasselt. We starten om 9 u.

Op de agenda staan volgende items:

  • Bespreking Arrest van het Grondwettelijk Hof met nummer 103/2014;
  • Eisencahier;
  • Referendum ACV Openbare Diensten.

Hieronder vind je de links naar de nodige info ter voorbereiding:

Met syndicale groeten

Manu Gilmont
Provinciaal voorzitter
ACV Politie Limburg

Geplaatst in Allerlei | 1 reactie

(Beperkte) overgangsmaatregelen inzake de pensioenen

Het Grondwettelijk Hof overweegt een wijziging van zijn arrest met betrekking tot de pensioenhervorming van het politiepersoneel. Het Hof voorzag al een overgangsmaatregel voor ex-rijkswachtofficieren die reeds een aanvraag voor vervroegd pensioen hadden ingediend. Zij konden dus toch nog met pensioen gaan volgens de vroegere regeling. Nu wil het Hof deze overgangsmaatregel verruimen.
Lees hier onze nieuwsbrief en de informatieve nota van het Grondwettelijk Hof betreffende het arrest.

teamgeest

Geplaatst in Allerlei | 1 reactie

UPDATE!!! Arrest «Pensioenen» Vergadering kabinet Binnenlandse Zaken

De vier representatieve organisaties werden op woensdag, 16 juli 2014 ontvangen op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. Zij handelen in front, stellen gemeenschappelijk hun eisen en zullen in gemeenschappelijk front acties ondernemen.

Lees hier ons pamflet

Geplaatst in Allerlei | 2 reacties

Het grondwettelijk hof vernietigt afwijkingen vervroegd pensioen politie

rollator

Het grondwettelijk hof heeft zo goed als alle specifieke uitzonderingen betreffende het vervroegd pensioen van het politiepersoneel vernietigd. Daarmee valt het meeste politiepersoneel voortaan onder de algemene regels voor vervroegd pensioen.Het hof heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van een door SYPOL (niet representatieve vakbond) en de KKOLP (VZW Koninklijke Kring van politie-officieren en calog niveau A van de lokale politie).

Lees via deze link de newsflash
Lees dit artikel verder op de website van ACV Politie

Wil je meer weten over je pensioen, dan kan je best de site van het grondwettelijk hof raadplegen onder de rubriek “uitspraken”. ACV Politie onderzoekt de juiste gevolgen en zal deze communiceren zodra een en ander gecontroleerd is. Begin dus niet massaal te bellen! Wacht even en geef eerst de tijd om een juiste juridische controle te doen.

Geplaatst in Allerlei | 1 reactie